Als je een veilige en gezonde werkvloer wil dan hebben medewerkers en leidinggevenden in risicovolle werkomgevingen kennis nodig van veiligheid en gezondheid op het werk. Die kennis kunnen zij opdoen door een VCA training te volgen bij G4S Safety solutions. Je kan hierbij kiezen tussen de basis VCA training voor medewerkers en de VOL-VCA training…

Read More